Please wait...
Please wait...
Please wait...
Home > Screenings > FILM.UA Group > The Rising Hawk

Director: Akhtem Seitablayev, John Wynn

Producer: Egor Olesov, Jeff Rice, Raja Collins, Yuriy Karnovsky

Writer: Yaroslav Voytseshek, Rich Ronat

Cast: Robert Patrick, Andriy Isayenko, Tsegmid Tserenbold, Tommy Flanagan, Oleh Voloschenko, Poppy Drayton, Ayan Otepbergen, Alex MacNicoll, Viktor Zhdanov, Erzhan Nurymbet, Alison Doody, Alina Kovalenko, Daulet Abdygaparov, Rocky Myers, Oleh Stefan, Nurken Tumatayev, Oliver Trevena, Maryna Koshkina, Marat Abdullayev, Stanislav Lozovskyi, Daniyar Akhmetov, Viktoriya Klyeshchenko-Pylypchuk, Mykhaylo Korzhenivskyi, Andrew Storozhyk, Yurii Yerko, Mykhailo Cherniakov, Alina Dovbush, Yevhenii Lebedyn

Genres: Drama

Demographics: 15+


136 min

The Mongol Empire had grown to the largest the world had ever known. Its armies stretched from the coasts of Asia, across the Middle East, and now laid siege to much of Eastern Europe. A small village, led by one family, fights for freedom in the frontier landscape of the Carpathian Mountains.